100-lecie OSP Braciejowice

Jubileusz 100 lat, to znaczący czas w historii, to czas życia kilku pokoleń. To z pewnością powód do dumy, do licznych wspomnień, ale także do godnego świętowania w gronie przyjaciół i zaproszonych gości. Świętowanie Jubileuszu ...

Ochrona znaku czerwonego krzyża

W  związku  z przypadkami nadużywania przez podmioty nieuprawnione znaku czerwonego krzyża, należy wskazać, że prawo do używania znaku czerwonego krzyża jako rozpoznawczego i ochronnego przysługuje tylko w przypadkach i na zasadach określonych w międzynarodowym prawie ...

Spotkanie Wielkanocne

W czwartek 14 kwietnia 2022 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim odbyło się spotkanie wielkanocne pracowników cywilnych i funkcjonariuszy tut. komendy. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim st. bryg. mgr inż. ...

Skip to content