Praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu

Wymagania w zakresie sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji

Właściciel lub zarządca obiektu innego niż mieszkalny, przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W przypadku obiektu przeznaczonego przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takiego jak szpital, żłobek, przedszkole, dom dla osób starszych, lub zawierającego część (strefę pożarową) o takim przeznaczeniu, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Złożenie zawiadomienia

Zawiadomienie o o terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu może być złożone:

  • osobiście w sekretariacie komendy – ul. Przemysłowa 25, 24-300 Opole Lubelskie
  • elektronicznie – na adres email:kp_opolelubelskie@straz.lublin.pl
  • elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP: /h63bw31egz/SkrytkaESP
  • listownie na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim
ul. Przemysłowa 25, 24-300 Opole Lubelskie

O terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji należy powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Wzór zawiadomienia dostępny poniżej.

Zawiadomienie_o_praktycznym_sprawdzeniu_warunków_ewakuacji

[pdf-embedder url=”http://www.strazopolelubelskie.pl/wp-content/uploads/2021/12/Probna_ewakuacja_w_czasie_epidemii.pdf” title=”Próbna_ewakuacja_w_czasie_epidemii”]