Monitoring pożarowy

Obiekty, które muszą być wyposażone w systemy sygnalizacji pożarowej na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719 ze zm.) przywołanego rozporządzenia, muszą na podstawie § 31 zostać podłączone do systemu monitoringu pożarowego.

Monitoring pożarowy polega na przesłaniu, w sposób automatyczny alarmu pożarowego, sygnałów uszkodzeniowych do odpowiednich alarmowych centrów odbiorczych. Przesłanie alarmów i sygnałów odbywa się automatycznie.

Przyłączenie obiektu do systemu monitoringu pożarowego uwarunkowane jest spełnieniem przez abonenta następujących wymagań formalnych:

– złożeniem pisemnego wniosku abonenta do Komendanta,

– złożeniem informacji o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie,

– złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem, a operatorem monitoringu pożarowego (na terenie pow. opolskiego obecnie jedynym operatorem monitoringu pożarowego dla obiektów  jest TP TELTECH – istnieje możliwość podłączenie innych operatorów),

– złożeniem warunków ochrony przeciwpożarowej oraz planów obiektu (w wersji elektronicznej), stanowiących wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

– złożeniem karty obiektu, zgodnie z określonym wzorem.

Zarządzenie monitoring KP PSP Opole Lubelskie

Załącznik nr 1_wyciag dla abonenta

Wniosek-monitoring

Karta-obiektu

[pdf-embedder url=”http://www.strazopolelubelskie.pl/wp-content/uploads/2020/07/RAMOWE-WYMAGANIA-SOAP.pdf” title=”RAMOWE WYMAGANIA SOAP”]