Opinia w sprawie bezp. pożarowego

Państwowa Straż Pożarna wydaje opinie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane są na podstawie zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii, decyzji lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  Strona w celu uzyskania opinii, decyzji lub stanowiska winna złożyć wniosek (poniżej znajduje się wzór wniosku).

wzór wniosek opinia ogólny

Wzór wniosku dotyczący wydania decyzji o spełnieniu wymagań przeciwpożarowych przez żłobek : wniosek_złobek_punkt_przedszkolny

Skip to content