Ochrona znaku czerwonego krzyża

W  związku  z przypadkami nadużywania przez podmioty nieuprawnione znaku czerwonego krzyża, należy wskazać, że prawo do używania znaku czerwonego krzyża jako rozpoznawczego i ochronnego przysługuje tylko w przypadkach i na zasadach określonych w międzynarodowym prawie ...

Spotkanie Wielkanocne

W czwartek 14 kwietnia 2022 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim odbyło się spotkanie wielkanocne pracowników cywilnych i funkcjonariuszy tut. komendy. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim st. bryg. mgr inż. ...

Komunikat kadrowy

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Grzegorz Alinowski powołał z dniem 1 kwietnia 2022 r.: mł. bryg. Monikę Ryciak na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, st. bryg. Sławomira Kowalczyka na ...

Skip to content