UROCZYSTE PRZYJĘCIE OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU LUBELSKIM

14 czerwca 2024 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przyjęcia obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku st. bryg. Zenonowi Pisiewiczowi Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Lublinie. Następnie wprowadzono sztandar Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim. Kolejnych elementem było odczytanie aktu powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim. Następnie st. kpt. Sebastian Pyć przywitał się ze sztandarem Komendy i złożył meldunek o przyjęciu obowiązków komendanta powiatowego. Uroczystość zakończyła się okolicznościowymi przemówieniami.

W uroczystej zbiórce uczestniczyli m. in. Starosta Powiatu Opolskiego Pan Dariusz Piotrowski, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu opolskiego, przedstawiciele służb oraz zaprzyjaźnionych instytucji, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim oraz rodzina i przyjaciele nowo powołanego Komendanta.

st. kpt. mgr inż. Sebastian PYĆ urodził się 7 września 1979 r. w Opolu Lubelskim. Ukończył Politechnikę Lubelską na kierunku mechanika i budowa maszyn uzyskując w 2004 r. tytuł magistra inżyniera. Służbę W Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął z dniem 1 grudnia 2004 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Warszawie na stanowisku stażysty. Podstawowe kwalifikacje zdobywał w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w 2005 r. oraz w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, którą ukończył w 2006 r. W JRG Nr 4 w Warszawie pełnił służbę na stanowiskach: młodszy ratownik-kierowca, ratownik-kierowca, starszy ratownik-kierowca, operator sprzętu specjalnego, starszy operator sprzętu specjalnego, dowódca sekcji.

W 2011 r. ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zdobywając kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa.

W roku 2014 został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim na stanowisko dowódca zastępu gdzie w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej zajmował kolejno stanowiska: dyżurny operacyjny, dowódca sekcji, zastępca dowódcy zmiany, dowódca zmiany.

W 2016 r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.

Od 13 kwietnia do 12 czerwca 2024 r. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim. Z dniem 13 czerwca 2024 r. został powołany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim.

Odznaczony Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa – 2021 r.

tekst i zdjęcia: st. kpt. Rafał Dobraczyński