Zbiórka sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy.

 <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/52yR_jkfSy0″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się ze stanowiskiem SK KP PSP w Opolu Lubelskim.

 

Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak ogłasza zbiórkę sprzętu dla strażaków z #Ukraina. Ukraińscy strażacy podejmują działania ratownicze w obliczu ataków wojennych na ich kraj. Na tę chwilę potrzebują najbardziej:

1. Kamery termowizyjne,

2. Agregaty prądotwórcze (o mocy co najmniej 400 kV),

3. Węże pożarnicze

4. Agregaty pompowe o wydajności co najmniej 600 l/min, z kompletem węży,

5. Prądownice, 8. Motopompy o wydajności nie mniejszej niż 600 l/ min z kompletem węży,

6. Agregaty prądotwórcze o mocy 100 – 150 kV,

7. odzież specjalna typu NOMEX,

8. Strażackie buty specjalne,

9. Hełmy strażackie,

10. Rękawice strażackie,

11. Rękawice ochronne dla ratowników,

13. Kominiarki pod hełmy strażackie.