Zakup w ramach Funduszu Wsparcia PSP

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim wzbogacili się o nowy sprzęt do ratownictwa wysokościowego. Sprzęt zakupiono z udziałem środków pochodzących z Funduszu Wsparcia PSP, który został zasilony przez samorządy powiatu opolskiego:
1) Urząd Miejski w Józefowie nad Wisłą – 3 000 zł,
2) Urząd Miejski w Opolu Lubelskim – 3 000 zł,
3) Urząd Miejski w Poniatowej – 3 000 zł
Serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom.