Zakup nowej stacji bazowej DSP dzięki wsparciu Lasów Państwowych

Dzięki pomocy Lasów Państwowych poprzez przekazanie środków finansowych na fundusz wsparcia w wysokości 3 tys. zł. przez Nadleśnictwo Kraśnik, dokonano wymiany posiadanej przestarzałej stacji bazowej DSP, która nie posiadała możliwości współpracy z oprogramowaniem dyspozytorskim SWD-ST na nowe urządzenie DSP-15SP.

Nowa stacja bazowa umożliwia uruchomienie syreny alarmowej jednostki OSP z poziomu SWD-ST, a przede wszystkim pozwala na alarmowanie kilku jednostek OSP jednocześnie. Nowe urządzenie umożliwi skrócenie czasu alarmowania jednostek OSP włączonych do KSRG oraz innych jednostek OSP posiadających stację odbiorczą. Udzielone wsparcie przez Lasy Państwowe poprzez zakup omawianego sprzętu,  pozwoli na skrócenie czasu dojazdu jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń, w tym między innymi pożarów lasów, których na terenie powiatu opolskiego odnotowano w bieżącym roku 37.