Włączenie OSP w Wólce Polanowskiej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i wręczenie promes jednostkom OSP na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Decyzją nr III/120 KSRG z dniem 27 czerwca 2019 r. włączył Ochotniczą Straż Pożarną w Wólce Polanowskiej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W dniu 6 października 2019 r. w uroczystej zbiórce z okazji włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego wzięli udział:
– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew

– poseł do Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki

– poseł na Sejm RP Krzysztof Szulowski

– rzecznik prasowy Ministra Sprawiedliwości Jan Kanthak

– radny Województwa Lubelskiego Marek Wojciechowski

– Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski
– Wicestarosta opolski Ryszard Złotucha

– Dyrektor Biura LIR Jolanta Szałas

– Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim
st. bryg. Zbigniew Zielonka

– Burmistrz Józefowa n/Wisłą

– Wójt Gminy Wilków Daniel Kuś

– Kapelan powiatowy strażaków ks. Adam Lemieszek

– Proboszcz parafii w Wilkowie ks. Zbigniew Szumiło

– Prezes ZOP ZOSP RP w Opolu Lubelskim dh Zenon Rodzik.

 

Akt włączenia jednostki do KSRG został wręczony Prezesowi OSP w Wólce Polanowskiej dh. Stanisławowi Mrozowi. Wręczenia aktu włączenia dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorza Alinowskiego. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Polanowskiej jest 17 jednostką OSP na terenie powiatu opolskiego włączoną do KSRG.

 

W dalszej części uroczystej zbiórki zostały wręczone odznaczenia dla zasłużonych druhów. Padło wiele miłych słów mówiących o zaangażowaniu i oddaniu druhów służbie pożarniczej.

 

Na zakończenie uroczystej zbiórki zostały wręczone przedstawicielom 35 jednostek OSP z terenu gmin Wilków, Łaziska, Józefów n/Wisłą i Chodel promesy na realizację zadań statutowych po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla każdej jednostki wynosi 5 000 zł. Środki te można przeznaczyć na:

– organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,

– organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

– upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

– propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Promesy wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji Sylwester Tułajew w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorza Alinowskiego i Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim
st. bryg. Zbigniewa Zielonki.