Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka

 

W dniu 4 maja 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka. Ze względu na szczególne okoliczności związane z pandemią koronawirusa została ona przeprowadzona z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim st. bryg. Zbigniew Zielonka podziękował pracownikom i funkcjonariuszom za ich wkład i zaangażowanie w służbie na rzecz społeczeństwa oraz działań w systemie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu opolskiego. Końcowym akcentem skromnej uroczystości było odczytanie wyciągów z rozkazów personalnych o awansach na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszy tutejszej komendy.