Uroczystość wręczenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu opolskiego i puławskiego

7 listopada 2022 r. w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego wręczono promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy jednostkach OSP z terenu powiatów opolskiego i puławskiego. Łączna kwota przyznanej dotacji dla 18 jednostek OSP z terenu powiatu opolskiego to 73 700 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków drużyn.
Jednostki OSP z terenu powiatu opolskiego, które otrzymały promesy:

OSP Świdno

OSP Józefów nad Wisłą

OSP Boiska

OSP Mazanów

OSP Puszno Godowskie

OSP Kluczkowice

OSP Niezdów

OSP Janiszkowice

OSP Kraczewice

OSP Poniatowa Wies

OSP Kowala I

OSP Kowala II

OSP Niezabitów

OSP w Poniatowa-Miasto

OSP Rogów

OSP Wólka Polanowska

OSP Chruślina

OSP Opole Lubelskie

Środki zostały pozyskane w ramach rezerwy budżetowej 25 mln zł, które Rząd przeznaczył na wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych.

W uroczystości wręczenia promes uczestniczyli:
Poseł na Sejm RP- prof. dr hab. Krzysztof Szulowski
Poseł na Sejm RP – Sławomir Skwarek
Lubelski Komendant Wojewódzki PSP- nadbryg. Grzegorz Alinowski
Starosta Puławski – Danuta Smaga
Starosta Opolski – Dariusz Piotrowski
Komendant Powiatowy PSP w Puławach – st. bryg. Grzegorz Podhajny
Komendant Powiatowy PSP w Opolu Lubelskim- st. bryg. Sławomir Kowalczyk
Przedstawiciele władz samorządowych
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jest komórką organizacyjną jednostki OSP.  Zostaje powołana przez zarząd na podstawie Statutu OSP. Celem działalności MDP jest szersze zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat. Dolną granicę wieku wyznacza statut danej OSP.

tekst: st. kpt. Rafał Dobraczyński

zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra