Uroczyste Ślubowanie 2 nowo przyjętych do służby przygotowawczej funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim

W dniu 1 grudnia 2020 r. w obecności zmiany służbowej i pracowników komendy 2 nowo przyjętych do służby przygotowawczej funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim złożyło uroczyste ślubowanie. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Opolu Lubelskim bryg. Dariusz Popek. Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

świadom podejmowanych obowiązków strażaka,

uroczyście ślubuję

być ofiarnym i mężnym

w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia

nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

Ślubuję

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej

oraz wykonywać polecenia przełożonych.

Ślubuję

strzec tajemnicy państwowej i służbowej,

a także honoru, godności i dobrego imienia służby

oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

 

Nowo przyjęci do służby przygotowawczej funkcjonariusze wkrótce rozpoczną szkolenie podstawowe w zawodzie strażak w jednej ze szkół PSP.