Szkolenie praktyczne z zakresu współpracy z SP ZOZ LPR

W minionym tygodniu odbyło się szkolenie praktyczne dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Szkolenie miało na celu utrwalenie zdobytych wcześniej wiadomości podczas szkolenia teoretycznego, w wyniku których strażacy nabyli umiejętności do zabezpieczania lądowiska śmigłowca ratowniczego podczas lądowania w porze nocnej.

W tegorocznych dwóch edycjach szkoleń wzięło udział 43 strażaków z jednostek OSP z terenu gmin: Chodel, Józefów nad Wisłą, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa oraz Wilków.