Szkolenie dotyczące przesyłek niebezpiecznych

W dniu 18 czerwca br. odbyło się szkolenie z wykorzystaniem videokonferencji dotyczące zasad współpracy pomiędzy PSP a Sanepidem i Policją w przypadku wystąpienia zagrożenia związanego z niezidentyfikowaną przesyłką oraz organizacji transportu materiałów biologicznych do laboratorium WIHE w Puławach.

Szkolenie otworzyli oraz w nim uczestniczyli Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk oraz Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski.

Na szkoleniu przedstawiono rolę i zadania służb uczestniczących przy tego rodzaju zdarzeniach oraz zasady współpracy na miejscu akcji. Omówiono też przykładowe zdarzenia, które miały miejsce na terenie województwa lubelskiego.

W szkoleniu wzięli udział:

– przedstawiciele KW PSP w Lublinie i KP(M) PSP woj. lubelskiego,

– przedstawiciele WSSE w Lublinie i PSSE woj. lubelskiego,

– przedstawiciele Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Jako główny ekspert w tej dziedzinie wystąpił st. bryg. Rafał Jankowski – Doradca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

tekst i zdjęcie: KW PSP Lublin