Próba bicia Rekordu w prowadzeniu RKO

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim przyłączył się do ogólnopolskiej próby bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób.

Więcej informacji zakładka: Krwiodawstwo