Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim

29 marca 2019 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław ZIELIŃSKI w obecności komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka SUSKIEGO wręczył akty powołania nowym komendantom Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem 1 kwietnia 2019 zostali powołani przez komendantów wojewódzkich PSP na stanowiska:

– komendanta miejskiego PSP w Chełmie: mł. bryg. Artur RUTKOWSKI;
– komendanta miejskiego PSP w Gliwicach: st. bryg. Roman KLECHA;
– komendanta miejskiego PSP w Chorzowie: bryg. Paweł NALEPKA;
– komendanta powiatowego PSP w Rawiczu: st. kpt. Marcin WYSOKIŃSKI;
– komendanta powiatowego PSP w Jarocinie: mł. bryg. Tomasz KRAWCZYK;
– komendanta powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim: bryg. Witold GRAJCAR;
– komendanta powiatowego PSP w Opolu Lubelskim: bryg. Dariusz POPEK;
– komendanta powiatowego PSP w Zwoleniu: bryg. Paweł POTUCHA.

Komendant główny PSP gen. brygadier Leszek SUSKI  z dniem 1 kwietnia 2019 roku powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł. bryg. Marcinowi SZEWERNIAKOWI.

Uroczystość wręczenia aktów powołania i powierzenia obowiązków odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego
Zdjęcia: MSWiA