Ponad 51,7 mln zł trafi do Państwowej Straży Pożarnej na sprzęt, w ramach programu POIiŚ

Ponad 51,7 mln zł na sprzęt niezbędny przy prowadzeniu działań ratowniczych, otrzyma na 2023 r. Komenda Główna oraz 16 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej w ramach POIiŚ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale budżetu państwa.

Umowę na realizację projektu podpisano 29 grudnia 2022 r. w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięła Małgorzata Golińska wiceminister klimatu i środowiska, Sławomir Mazurek wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz komendant wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, który został wskazany przez komendanta głównego do realizacji projektu.

W ramach podpisanej umowy o dofinansowanie zakupionych zostanie 180 sztuk urządzeń niezbędnych przy prowadzeniu działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii, w tym:

  • 4 autobusy do przewozu osób,
  • namioty wraz z osprzętem,
  • kontenery kwatermistrzowskie, sanitarne i paliwowe,
  • sprzęt analityczny,
  • zestawy do gaszenia lasów dla SGRW współpracujących ze śmigłowcem,
  • sprzęt do szkolenia dla Ośrodków Szkolenia PSP w zakresie ratowania życia, zdrowia i mienia oraz usuwania skutków katastrof naturalnych oraz wywołanych działalnością człowieka.

Dziękujemy za wsparcie finansowe, które PSP i OSP otrzymuje z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW już od kilku lat.

 

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP