Polisa ubezpieczenia NNW dla uczestników transportu do punktów szczepień

 

W miesiącu styczniu 2021 r. strażacy PSP oraz OSP włączyli się we wsparcie akcji #SzczepimySię, m.in. poprzez dowożenie do punktów szczepień osób z ograniczoną mobilnością.

Aby zapewnić właściwą ochronę uczestników tych transportów tj. osób przewożonych na szczepienia pojazdami Państwowej Straży  Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych oraz kierowców tychże pojazdów, komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. umowę ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na okres od 05.02.2021 r. do 04.02.2022 r.

Polisa obejmuje wszystkie pojazdy PSP i OSP bez bliższego ich określania tj. liczby, rodzaju i umiejscowienia, biorące udział w akcji #SzczepimySię.

W celu zapoznania się z warunkami polisy, poniżej zamieszczamy skan niniejszego dokumentu