„Strażak uczy ratować” w Opolu Lubelskim

W dniu 12 grudnia br. w godz. 900 – 1500 w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim odbyło się szkolenie w ramach I edycji kampanii edukacyjnej dedykowanej dla nauczycieli z województwa lubelskiego "Strażak uczy ratować". Szkolenie obejmowało dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej ...

Zakończenie remontu świetlicy.

We wtorek 14 listopada 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim odbyła się uroczystość symbolicznego otwarcia wyremontowanego pomieszczenia świetlicy. Inwestycja została wykonana w partnerstwie z gminami, powiatem, Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim i Lubelskim ...