Odprawa służbowa podsumowująca działalność KP PSP Opole Lubelskie w roku 2017

W dniu 14 lutego br. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim odbyła się narada roczna podsumowująca działalność opolskiej komendy za rok 2017 z udziałem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
st. bryg. Grzegorza Alinowskiego oraz pracowników i funkcjonariuszy komendy.

Naradę otworzył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim bryg. Piotr Ołówek, który podziękował za zaangażowanie w służbie w minionym roku podległym strażakom. Następnie kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych komendy przedstawili zadania realizowane w 2017 roku i plany na rok bieżący.

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
st. bryg. Grzegorz Alinowski zabierając głos na naradzie przedstawił informacje dotyczące realizowanych zadań w 2017 roku przez Państwową Straż Pożarną na terenie województwa lubelskiego oraz omówił główne plany i zamierzenia na rok bieżący.