Nowy sprzęt pozyskany przez KP PSP w Opolu Lubelskim

KP PSP w Opolu Lubelskim w ostatnich dniach zakupiła:

  • Namiot pneumatyczny z wyposażeniem m.in. nagrzewnicą olejową,
  • Ubranie gazoszczelne

Namiot pneumatyczny ratunkowo-kwatermistrzowski o powierzchni 37m2 może być wykorzystywany jako namiot ratowniczy na miejscu działań do prowadzenia czynności ratowniczych, jako namiot zabezpieczenia medycznego, kwatermistrzowski oraz do pracy sztabu – dowódczo-sztabowy. Może być również stosowany jako część składowa mobilnego systemu dekontaminacyjnego. Namiot jest wyposażony w nagrzewnicę olejową, agregat prądotwórczy, 2 stoły rozkładane, 6 krzeseł oraz tablicę magnetyczną.

Ubranie gazoszczelne (CUG) zapewnia ratownikowi ochronę przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi występującymi w formie: gazów, par, cieczy i pyłów. Odzież ta stosowana jest w przypadku awarii chemicznych, katastrof, w  przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym oraz we wszelkich innych pracach, gdzie występuje ryzyko kontaktu ze szkodliwymi substancjami.