mł. asp. Stanisław KAMELA odznaczony medalami za działalność społeczną.

W dniu 24 listopada br. w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się uroczystość z okazji 60-cio lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Podczas tej uroczystości z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka mł. asp. Stanisław KAMELA – funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim  otrzymał nadany przez Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi oraz nadany przez Ministra Zdrowia medal Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu. Został również wyróżniony medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.

mł. asp. Stanisław KAMELA jest krwiodawcą od ponad 18 lat, przez ten czas oddał honorowo ponad 30 litów krwi. Od 12 lat jest organizatorem akcji krwiodawstwa na terenie powiatu opolskiego i lipskiego. Zorganizował ponad 120 akcji honorowego oddawania krwi pozyskując tym samym przeszło 1 500 litrów drogocennego czerwonego leku. Od 2014 roku jest Prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działającego przy Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim.

zdj. archiwum prywatne