Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze „KAZIMIERZ 2019”

W dniu 22 maja 2019 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyły się Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze pk.: „KAZIMIERZ 2019”

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie poziomu przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego do działań długotrwałych podczas powodzi na terenie powiatu puławskiego.

UCZESTNICY ĆWICZEŃ

1. Siły i środki Państwowej Straży Pożarnej z województwa lubelskiego, z powiatów: lubelskiego, lubartowskiego, kraśnickiego, opolskiego, ryckiego, łęczyńskiego, puławskiego.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
3. Lubelski Urząd Wojewódzki w tym Zespół Zarządzania Kryzysowego.
4. Starosta Puławski, Wójt Gminy Janowiec, Burmistrz Kazimierza Dolnego w tym Zespoły Zarządzania Kryzysowego.
5. Policja.
6. Państwowe Ratownictwo Medyczne.
7. Wojska Obrony Terytorialnej.
8. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
9. Ochotnicze Straże Pożarne powiatu puławskiego.

Z KP PSP w Opolu Lubelskim do ćwiczeń zostały skierowane następujące siły i środki:
– GCBA 5/37 Mercedes Benz 481[L]26 + urządzenie do napełniania worków z piaskiem
– SLRR Ford Ranger 480[L]92 + Quad Yamaha Grizzly

Zdjęcia: mł. asp. Stanislaw KAMELA