Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Hrubieszów 2021

17 czerwca 2021 roku na terenie powiatu hrubieszowskiego odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem “Hrubieszów 2021”.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki PSP z powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, janowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, zamojskiego, lubartowskiego, lubelskiego, chełmskiego oraz Policja, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Nadleśnictwo Strzelce.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie procedur ratowniczych zawartych w zewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym dla zakładu dużego ryzyka ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Terminalu Gazu Płynnego w Hrubieszowie oraz poziomu przygotowania sił i środków Kompanii Gaśniczej COO “WYŻYNA” do działań długotrwałych podczas pożaru lasu w Nadleśnictwie Strzelce na terenie Gminy Białopole, z wykorzystaniem Plutonu Ratowniczego OSP Hrubieszów wchodzącego w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Lubelskiej Brygady Odwodowej oraz przy współpracy sił i środków z sąsiednich powiatów.

Podczas ćwiczeń sprawdzano:

  • funkcjonowanie służby dyżurnej stanowisk kierowania
  • procedury alarmowania sił i środków
  • doskonalenie przemieszczania znacznych sił i środków
  • pracę sztabu
  • zaplecze logistyczne
  • organizację i techniki działań ratowniczych na obszarach wodnych
  • organizację łączności
  • dokonanie analizy zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego celem aktualizacji

Tłem operacyjnym ćwiczeń było uszkodzenie podczas rozładunku cysterny co powoduje wypływ gazu w postaci dwufazowej, powstania rozlewiska i pożaru strumieniowego. W tym samym dniu na terenie Maziarnia Strzelecka – Stefankowice Kolonia dochodzi do wypadku drogowego z udziałem autocysterny i zapalenia się suchej ściółki leśnej i rozprzestrzeniania się pożaru. Ćwiczenia obserwował i nadzorował Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski wspólnie z drugim zastępcą Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotrem Zmarzem.

Opracowanie: KW PSP Lublin

Zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra

Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Hrubieszów 2021