Mianowanie Naczelnika wydziału operacyjno–rozpoznawczego

Z dniem 1 marca kpt. inż. Hubert Gozdur objął stanowisko Naczelnika wydziału operacyjno-rozpoznawczego. Decyzję w spawie mianowania na stanowisko odebrał podczas uroczystej zbiórki w obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tut. komendy z rąk p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim mł. bryg. mgr inż. Kamila Młyńca.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie.

tekst i zdjęcia: st. kpt. Rafał Dobraczyński