Listy Prezesa Rady Ministrów, Szefa Służby Cywilnej oraz list Kierownictwa KG PSP z okazji 11 listopada