KP PSP Kraśnik – uroczysta zbiórka z okazji przekazania zestawów pilarza oraz przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. lubelskiego

4 kwietnia 2024 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Kraśniku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania dla 80 jednostek OSP z powiatów janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego 75 zestawów pilarza i 8 przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym za łączną kwotę 609 672,64 zł.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. mgr inż. Zenonowi Pisiewiczowi przez dowódcę uroczystości, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

W uroczystości uczestniczyli także:
– Anna Baluch – Poseł na Sejm RP,
– W imieniu Krzysztofa Komorskiego Wojewody Lubelskiego Pan Dariusz Działo Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
– Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego,
– władze samorządowe z powiatów janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego,
– przedstawiciele jednostek OSP z powiatów janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego.

Przekazania dokonał Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Zenona Pisiewicza.

W skład każdego zestawu pilarza wchodzą następujące elementy:
– pilarka łańcuchowa o napędzie spalinowym,
– hełm ochronny głowy z osłoną twarzy i nauszniki przeciwhałasowe
– skórzane rękawice ochronne
– nogawki ochronne
– zestaw klinów do obalania drzewa
– siekiera rozłupująca.

Koszt jednostkowy zestawu pilarza to 2 244,32 zł.

W skład każdego zestawu przyczepy z wyposażeniem logistycznym wchodzą następujące elementy:
– namiot pneumatyczny ratowniczy – 1 szt.;
– agregat prądotwórczy – 1 szt.;
– nagrzewnica olejowa powietrza – 1 szt.;
– łóżko polowe – 10 szt.;
– stół polowy – 1 szt.;
– krzesło polowe składane – 10 szt.;
– przenośny zestaw oświetleniowy – 1 szt.;
– przedłużacz elektryczny – 1 szt.;
– rozdzielacz elektryczny – 1 szt.;
– czujnik tlenku węgla – 1 szt.;
– czujnik dymu – 1 szt.;
– gaśnica proszkowa – 1 szt.
– przyczepa lekka dwuosiowa – 1 szt.

Koszt jednostkowy przyczepy z wyposażeniem logistycznym to 55 168,58 zł.

Zestawy pilarza i przyczepy z wyposażeniem logistycznym otrzymało 80 jednostek OSP w powiatach: janowskim (9 szt. zestawów pilarza, 1 szt. przyczepy), kraśnickim (10 szt. zestawów pilarza, 2 szt. przyczepy), lubartowskim (6 szt. zestawów pilarza, 1 szt. przyczepy), lubelskim (14 szt. zestawów pilarza, 1 szt. przyczepy), opolskim ( 13 szt. zestawów pilarza, 1 szt. przyczepy), puławskim (12 szt. zestawów pilarza, 1 szt. przyczepy), ryckim (11 szt. zestawów pilarza, 1 szt. przyczepy) za łączną kwotę 609 672,64 zł.

Opis projektu.

Projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu – pozwolił na zakup przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej  w Lublinie – łącznie 173 sztuk zestawów pilarza (pilarki, przyłbice) oraz 24 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym dla  jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu województwa lubelskiego. Zakupiony sprzęt trafi do wszystkich powiatów na terenie województwa lubelskiego.

Całkowita wartość projektu to 130  612 910 zł  w tym całkowite wydatki kwalifikowane 129 198 190 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 107 477 640 zł.

#FunduszeEuropejskie

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Stachyra

Zdjęcia: str. Michał Sołtys