Konsultacje projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali Pierwszej z udziałem LKW PSP

18 maja 2021 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali Pierwszej (gm. Poniatowa) odbyły się konsultacje z druhami OSP dotyczące projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej. W konsultacjach udział wzięli

m.in. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski, Komendant Powiatowy PSP w Opolu Lubelskim bryg. Dariusz Popek oraz Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk.