Konferencja prasowa „Bezpieczne wakacje 2023″

23 czerwca 2023 roku nad Zalewem Zemborzyckim odbyła się konferencja prasowa „Bezpieczne wakacje 2023”.

W konferencji prasowej uczestniczyli: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Piotr Winiarski, Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie Jolanta Korniszuk, Prezes Zarządu Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie Robert Wawruch.

Podczas konferencji poinformowano o przygotowaniach służb, inspekcji i straży do zapewnienia bezpiecznych wakacji dzieci i młodzieży.

Państwowa Straż Pożarna na terenie województwa lubelskiego w czasie wakacji prowadzi swoje rutynowe działania ratownicze, to, co do nas należy na co dzień. Zarówno na lądzie, jak i nad wodą prowadzimy działania w trybie ratowniczym. Oprócz tego koncentrujemy się na działaniach kontrolno-rozpoznawczych i działaniach prewencyjnych. Opiniujemy wszystkie miejsca organizacji wypoczynku zbiorowego. Bez naszej pozytywnej opinii nie jest możliwe zorganizowanie wypoczynku. Jesteśmy tez obecni w miejscach obozów harcerskich, gdzie spotykamy się z organizatorami i prowadzimy spotkania edukacyjne i pogadanki na temat bezpiecznego zachowania w lesie, bezpiecznego używania ognia, itp. Prowadzona będzie także akcja informacyjna o bezpiecznych zachowaniach w czasie okresu letniego oraz bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami – mówił Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski.

Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP:

  • Na bieżąco prowadzą monitoring zgłoszeń letniego wypoczynku dzieci i młodzieży i w tym zakresie podejmują odpowiednie działania kontrolno – rozpoznawcze i administracyjne.
  • Realizują współpracę z Komendantami Obozów w zakresie wymiany danych kontaktowych, organizacji łączności, zapewnienia wymiany informacji – w szczególności dotyczącej prognozowanych zagrożeń meteorologicznych.
  • Wizytują miejsca organizacji obozów w pierwszym dniu organizacji obozu oraz przeprowadzają działania informacyjne, edukacyjne i pogadanki na temat bezpieczeństwa.

Rady dla wypoczywających nad wodą

Sprawdź gdzie można bezpiecznie wypoczywać nad wodą serwis kąpieliskowy

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra-KW PSPLublin