KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, w związku z znacznym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie poszczególnych powiatów całego kraju oraz wprowadzeniem podziału na strefy „ŻÓŁTĄ” i „CZERWONĄ” zwracamy się z prośbą o ograniczenie do minimum bezpośredniego, osobistego kontaktu z pracownikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.

W miarę możliwości wszelkie wnioski należy składać drogą elektroniczną zaś dokumenty, które muszą zostać przyjęte w formie papierowej należy wysyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 25, 24-300 Opole Lubelskie.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać drogą mailową na adres: kp_opolelubelskie@straz.lublin.pl

lub telefonicznie (81) 8272008 wewnętrzy 103 (sekretariat).

W innych sprawach kierowanych do Komendy można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej, w tym

faksem (81 8273638), listownie lub na adres poczty elektronicznej kp_opolelubelskie@straz.lublin.pl.

 

Kontakty telefoniczne do wszystkich wydziałów znajdują się poniżej:

Wydział/stanowisko Numer wewnętrzny:
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 124 lub 112
Sekretariat 103
Dowództwo JRG 107
Sekcja ds. organizacyjno – kadrowych 115
Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna 109
Wydział operacyjno – rozpoznawczy 105
Samodzielne stanowisko ds. finansowych 104
Dowódca zmiany służbowej 108