Harcerze szkolą się z udzielania pierwszej pomocy

W dniu 13 marca br. w Szkole Podstawowej w Poniatowej str. Bartłomiej Jakóbczyk – funkcjonariusz tutejszej komendy przeprowadził szkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zajęcia polegały na dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.

W szkoleniu udział wzięli harcerze z 38 Drużyny Harcerskiej z Poniatowej Hufca ZHP Lublin na czele z phm. Jolantą Markuszewską.