Dofinansowanie na zakup sprzętu dla OSP – nabór wniosków

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ogłosił nabór wniosków na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z terenu województwa lubelskiego w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2021. Kwota dofinansowania to 15 tys. zł.

Wnioski na właściwym formularzu należy składać w terminie do 30.04.2021 r., za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Szczegóły na stronie:  https://bit.ly/3mNdTlc