Akcja „Lubelszczyzna dla Syrii”

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.lubelszczyznadlasyrii.pl