Szkolenia OSP

KP PSP w Opolu Lubelskim planuje organizację  szkoleń: kierujących działaniami OSP i naczelników OSP, zgodnie z zasadami przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych z 2022 r.

1. Szkolenie kierujących działaniami (dowódców OSP):
– 1-2 kwietnia – 1 grupa ( rozpoczęcie o godz. 9:00)
– 15-16 kwietnia – 2 grupa (rozpoczęcie o godz. 9:00)
Warunki przyjęcia na szkolenie:
wiek – ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat;
potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP lub równorzędnego;
minimum 3-letni okres od ukończenia szkolenia uprawniającego do
bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.


2. Szkolenie naczelników:
– 21-23 kwietnia (rozpoczęcie 21 kwietnia o godz. 16:00, 22 i 23 kwietnia godz. 9:00)
Warunki przyjęcia na szkolenie:
wiek – ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat;
potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP (Dowódcy OSP) lub równorzędnego.


Karty skierowania należy dostarczyć do KP PSP w Opolu Lubelskim do dnia 23.03.2023 r. Kartę należy wypełnić w całości wraz z podpisem klauzuli informacyjnej, pozostawić jedynie puste pole dot. terminu szkolenia.

Spotkanie organizacyjne strażaków zakwalifikowanych na powyższe szkolenia odbędzie się 26 marca 2023 r. o godz. 9:00

karta skierowania dowódców

karta skierowania naczelników

 

 

Plan szkoleń w 2023 r.

 

– 20 stycznia             – szkolenie z metodyki BHP dla naczelników OSP – 5 godz.

– 1- 2 kwietnia          – szkolenie dla kierujących działaniami ratowniczymi (dowódców OSP) – 35 godz.

– 15- 16 kwietnia       – szkolenie dla kierujących działaniami ratowniczymi (dowódców OSP) – 35 godz.

– 21-23 kwietnia       – szkolenie naczelników OSP – 17 godz.

– 26 czerwiec – 13 lipiec   – szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – 133 godz. (szkolenie w dni: pon-pt)

  • 26,27,28,29,30 czerwca, 03,04,05,06 lipca – zajęcia praktyczne
  • 7,10,11,12 lipca –  ćwiczenie w komorze dymowej
  • 13 lipiec  –  egzamin

-październik – listopad   –  szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – 133 godz. ( szkolenie w weekendy)

 

 

SZKOLENIE  PODSTAWOWE DLA STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

 

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych,  organizowane są zgodnie z Programem szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z 2022 r., w wymiarze 64 godzin teorii 69 godzin praktyki i 5 godzin egzamin. Teoria przeprowadzona zostanie w formie e-learningu, zajęcia praktyczne w KP PSP w Opolu Lubelskim.

Szkolenie odbędzie się w soboty i niedziele, start zajęć praktycznych 01.10.2022 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • Ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat,
  • Skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  • Ważne badania lekarskie.

 

http://www.strazopolelubelskie.pl/wp-content/uploads/2022/09/instrukcja-elerningu-kurs-podstawowy2022.pdf

Adres e-lerningu:       https://elearning.lubelskie.straz.gov.pl/

 

SZKOLENIE z zakresu RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

 

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla druhów którzy będą chcieli odbyć szkolenie kierujących działaniami ratowniczymi, a szkolenie podstawowe ukończyli przed 2015 r.

Wymagania:

– wiek miedzy 18 a 65 lat.

– ukończone szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP.

– ważne badania lekarskie.

Skip to content