Życzenia dla strażaków

Życzenia MSWiA Joachima Brudzińskiego:

Życzenia Wiceministra SWiA Jarosława Zielińskiego: