Zmiany w kierownictwie JRG PSP w Opolu Lubelskim

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim z dniem 1 lipca 2017 r.:

  • powierzył mł. bryg. inż. Pawłowi Dzikowskiemu pełnienie obowiązków Dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej
  • mianował kpt. mgr inż. Krzysztofa Siembidę na stanowisko Zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej