Ślubowanie nowo przyjętych do służby strażaków.

W dniu 2 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych do służby w Państwowej Straży Pożarnej strażaków.

Ślubowanie str.  B. Jakóbczyka i str. Ł. Zaborowskiego przyjął Komendant  Powiatowy PSP w Opolu Lubelskim bryg. Piotr Ołówek.

Każdy funkcjonariusz w Polsce ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby w formacji mundurowej, odnosi się to również do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

Wstępując do służby w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

świadom podejmowanych obowiązków strażaka

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

Być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia

ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać

polecenia przełożonych.

ŚLUBUJĘ

strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru,

godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad

etyki zawodowej.