Mianowanie na stanowisko Dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim
mł. bryg. mgr inż. Piotr Ołówek mianował z dniem 10 października 2017 r.
mł. bryg. inż. Pawła Dzikowskiego na stanowisko Dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej.