Szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego.

W dniu 23 czerwca 2017 r. w miejscowości Braciejowice gm. Łaziska przeprowadzono szkolenie doskonalące w zakresie doskonalenia umiejętności prowadzenia działań na akwenach wodnych dla jednostek OSP z terenu gmin nadwiślańskich.

Celem ćwiczeń było doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych na wodach rzeki Wisły:

– w zakresie ratownictwa medycznego: postępowanie z osobami poszkodowanymi, które po wpadnięciu do rzeki nie są w stanie powrócić bezpiecznie na ląd, postępowanie z osobami tonącymi

– w zakresie ratownictwa wodnego: doskonalenie techniki prowadzenia działań na akwenach wodnych przy użyciu sprzętu pływającego, doskonalenie umiejętności ewakuacji ludzi

W szkoleniu udział brało 34 strażaków OSP, 8 strażaków PSP oraz samorządowcy z terenu powiatu opolskiego.